Advocaten tegen verlenging verjaringstermijn seksueel misbruik

Advocaten tegen verlenging verjaringstermijn seksueel misbruik

Advocaten tegen verlenging verjaringstermijn seksueel misbruik

Print
De Kamercommissie Seksueel Misbruik in de Kerk hoorde maandag twee Franstalige advocaten die slachtoffers van seksueel misbruik in de Kerk verdedigen. Ze waren het erover eens dat de verjaringstermijn voor dit soort affaires niét verlengd kan worden. Maar over de rol van assisen verschilden ze sterk van mening.

De ene wil àlle zaken van seksueel misbruik van minderjarigen voor assisen brengen, de andere niet. Beiden pleitten wél voor een circulaire van de procureurs-generaal om een nultolerantie in te voeren voor seksueel misbruik van minderjarigen.

De Brusselse advocaat Pierre Chomé verdedigt niet alleen enkele slachtoffers in het dossier-Kelk in Brussel, maar ook die van Joël Devillet, een kandidaat-priester. Hij werd tot einde 1991 ernstig misbruikt door een priester en beklaagde zich daarover. Hij werd zelfs als slachtoffer erkend in de Kerk. Hij eiste dat de priester-dader uit zijn ambt zou verwijderd worden, zodat recidive onmogelijk was. Hij wilde ook een financiële tussenkomst in zijn therapie en hij wou dat hij zelf op het seminarie werd toegelaten.

Therapie

Chomé: “De bisschop van Namen, André Léonard, zou een derde van de therapie betalen, maar dat gebeurde nooit. De priester-dader bleef nog tot in 2008 priester en enkele jaren na de feiten van Devillet kwamen nieuwe feiten met een ander slachtoffer aan het licht. Men liet het gerechtelijk onderzoek naar de feiten van Devillet gewoon verjaren door een non-onderzoek dat drie jaar sleepte.”

Chomé besloot uit deze zaak dat “er niet geluisterd wordt naar de slachtoffers en als dat toch gebeurt, dan gebeurt dat onprofessioneel”. Hij wilde daarom één federaal aanspreekpunt waar gespecialiseerde mensen de klachten aanhoren, zodat ze "op tijd én efficiënt" kunnen worden afgehandeld. “Onze huidige slachtofferdiensten zijn niet uitgerust voor deze problematiek”.

Politie onverschillig

Terloops hekelde Chomé de onverschilligheid van de politiediensten, die soms beledigend was voor de slachtoffers. “Een cliënte van mij moest naar vier commissariaten gaan vooraleer ze werd gehoord. Uiteindelijk gebeurde dat nadat ze zwaar gekwetst werd met een kei en mogelijk levenslang gewond blijft”. Volgens Chomé is deze handelwijze courant: “De politie is van slechte wil”.

De Brusselse advocaat gelooft niet dat er politieke druk is om dit soort zaken in de doofpot te stoppen. “Er zijn te veel verschillende parketten en politieke druk zou een groot schandaal veroorzaken. Ik denk meer dat er een vorm van zelfcensuur bestaat bij hogere katholieke magistraten: ze kunnen zich niet voorstellen dat een priester zoiets doet en hebben de neiging om het zo te laten.”

Assisen

Chomé keerde zich totaal tegen het verlengen van de verjaringstermijn. “Men zou beter al dit soort zaken voor assisen brengen. Dat kan nu wettelijk gezien al, maar men doet het niet. Nu worden ze bijna allemaal voor de correctionele rechter gebracht door zich te beroepen op de verzachtende omstandigheden. Dat gaat tot in het belachelijke. Zo was de afwezigheid van een veroordeling door het assisenhof in het jongste jaar een verzachtende omstandigheid, terwijl de betrokkene twee jaar voordien door assisen was veroordeeld!” Breng al die zaken voor assisen was Chomé’s boodschap! “De ervaring in Frankrijk wijst uit dat de volksjury dit soort zaken wel ernstig neemt en vaak zwaarder straft dan de openbare aanklager eist.”

“De verjaringstermijn verlengen heeft ook perverse effecten. Het gerecht zal veel minder streng zijn voor feiten die al twintig jaar geleden gebeurd zijn, of omdat de dader geëvolueerd is of omdat de feiten niet meer goed bewezen kunnen worden, of omdat de redelijke termijn voor de behandeling van een zaak is overschreden. Voor de slachtoffers wordt dit een totale mislukking, een extra vernedering, zij worden hier slechter van.”

Nultolerantie

Chomé drong verder aan op een circulaire van het college van procureurs-generaal om een nultolerantie in te voeren voor seksueel misbruik van minderjarigen. “Men zou dat zelfs onder de wet op de mensenhandel kunnen brengen.”

Meester Jean-Pierre Lothe steunde de idee van de circulaire die een nultolerantie invoert en sprak zich eveneens uit tegen een verlenging van de verjaringstermijn voor seksueel misbruik van minderjarigen. “De verjaring is een essentieel element van ons rechtsstelsel. Met de tijd verandert alles, de feiten worden gededramatiseerd, alle betrokkenen veranderen e.d. De vervolging moet op een bepaald moment stoppen door verjaring.”

Geen permanent assisenhof

Lothe was er echter totaal tegen om al die zaken voor assisen te brengen. “Dan stort assisen in. Dan zou men een permanent assisenhof moeten oprichten met meerdere kamers, waarbij één kamer constant seksueel misbruik van minderjarigen beoordeelt. Dit is geen oplossing.”

Lothe was wel gewonnen voor de oprichting van een “contactpunt” dat de klachten van de slachtoffers aanhoort, “maar ze niet automatisch naar het gerecht stuurt. Dat contactpunt mag ook niet door rechters of parketmagistraten worden geleid, want zij moeten immers ieder feit melden aan het gerecht en dat kan niet de bedoeling zijn.”

Meer informatie over de eerdere hoorzittingen vindt U op Van Steenbrugge wil niet publiek antwoorden

Lees ook: "Schaakmat gezet omdat ik schadevergoedingen wilde betalen"
Lees ook: de expertenpagina van John De Wit.

JDW

MEEST RECENT