Inkomen Belgen daalt voor het eerst sinds 2004

Inkomen Belgen daalt voor het eerst sinds 2004

Inkomen Belgen daalt voor het eerst sinds 2004

Print
Voor het eerst sinds 2004 daalt het gezamenlijke beschikbare inkomen van alle gezinnen in ons land. Het zal dit jaar 0,5% onder het niveau van 2009 uitkomen, weet de Nationale Bank van België.

De daling is onder meer het gevolg van de matiging van de lonen. In heel wat ondernemingen werden werknemers gevraagd om wat minder te werken. Bovendien was er een neerwaartse druk op de verloning. Voorts daalden ook de inkomsten die de spaarders haalden uit hun intresten en dividenden. En ten slotte schrapte de Vlaamse overheid voor een groot deel van de werkende bevolking de jobkorting.

Meer aan het werk

Nochtans zullen dit jaar volgens de Nationale Bank in ons land 56.600 mensen meer aan het werk zijn dan in 2009. In 2011 komt er een bijkomende groei van de werkgelegenheid met nog eens 15.000.

Tussen eind 2008 en eind 2009 daalde de werkgelegenheid in ons land nog met 38.400 plaatsen. Maar dat verlies werd tijdens de eerste twee kwartalen van 2010 al volledig gecompenseerd door nieuwe arbeidsplaatsen. Nochtans werd aanvankelijk gedacht dat de arbeidsmarkt verder terrein zou verliezen, maar in de industrie heeft de tewerkstelling zich gestabiliseerd en in de uitzendsetor en de gezondheidszorg werden nieuwe jobs gecreëerd.

Dit volstaat echter niet om de werkloosheid af te remmen. In 2007 zat 7% van de mensen op arbeidsleeftijd thuis, in 2008 steeg dit naar 7,9% en in 2010 naar 8,5%. In 2011 zou hij op zowat hetzelfde niveau blijven.

Dat zowel de werkgelegenheid als de werkloosheid stijgen, heeft te maken met een aangroei van de beroepsbevolking.

De betere tewerkstellingsgraad is het gevolg van het hernemen van de economische activiteit. In 2009 kromp die nog met 2,7%. Maar in 2010 is er weer een toename. De Nationale Bank verwacht dat er dit jaar 2,1% meer goederen en diensten worden geproduceerd in ons land dan in 2009. En volgend jaar komt er nogmaals 1,8% bij.

Vorig jaar hield alleen de overheid stand. Die gaf toen meer uit. Maar particuieren en bedrijven consumeerden minder, zodat er ook minder productie nodig was. Bovendien lag de invoer van goederen boven de uitvoer, waardoor ook de export niet voor een stimulans zorgde.

Overheid

Dit alles heeft uiteraard ook gevolgen voor de rekeningen van de overheid. Vorig jaar keek die aan tegen een tekort van 6%. Tegenover elke 100 euro aan ontvangsten stonden toen 106 euro aan uitgaven. "Dit jaar zakt het tekort volgens de Nationale Bank naar 4,8% en bij ongewijzigd beleid gaat het volgend jaar naar 4,7%. Dat is hoger dan de 4,1% die is toegelaten door Europa", zegt gouverneur Guy Quaden van de Nationale Bank. Om dat gat dicht te fietsen, moet de overheid voor 2 miljard euro nieuwe inkomsten zoeken of de uitgaven met eenzelfde bedrag beperken.

JVG

Nu in het nieuws