Provincie Antwerpen investeert 8 miljoen euro in landbouw

Provincie Antwerpen investeert 8 miljoen euro in landbouw

Provincie Antwerpen investeert 8 miljoen euro in landbouw

Print
Antwerpen - De provincie Antwerpen investeert de komende jaren heel wat middelen in haar landbouwgericht praktijkonderzoek. In totaal wordt er de komende drie jaar meer dan acht miljoen euro geïnvesteerd in het landbouwgericht praktijkonderzoek in de provincie Antwerpen.

Voor het melkvee- en voedergewassenonderzoek gaat de provincie over tot de aankoop van een extra boerderij in Geel Ten Aard. "De aankoop van deze boerderij, letterlijk om de hoek van de Hooibeekhoeve, is een eenmalige opportuniteit die we graag willen benutten", zegt Ludo Helsen (CD&V), gedeputeerde voor Landbouw- en Plattelandsbeleid. "Hooibeekhoeve wordt hiermee nog steviger op de kaart gezet als praktijkcentrum voor melkveeonderzoek".

"Door het nieuwe bedrijf komt er bovendien meer ruimte vrij voor landbouw- en plattelandseducatie in onze provincie. We kunnen nu ook gaan nadenken over een nieuwe, hedendaagse vorm voor die educatie: zo kunnen we interactiever, multimediaal en professioneler gaan werken, zodat onze inwoners op een eigentijdse manier kennis kunnen maken met onze landbouw en ons platteland."

Ook op het Proefbedrijf voor de Veehouderij in Geel staat er de komende jaren heel wat op til. Zo wordt er gewerkt aan nieuwe stallen voor leghennen en vleeskuikens.

"Ook hier gaat het om een ambitieus investeringsproject. De bestaande stallen op het Proefbedrijf voor de Veehouderij maken plaats voor nieuwe, grotere accommodaties voor de leghennen waarbij volièresystemen naast verrijkte kooien in beeld komen. Bovendien komt er een gloednieuwe vleeskippenstal, gebouwd volgens de laatste technologieën", besluit Helsen.

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio