Gemeentebestuur investeert in socio-culturele toekomst

Gemeentebestuur investeert in socio-culturele toekomst

Gemeentebestuur investeert in socio-culturele toekomst

Print
Schilde - Het gemeentebestuur wil met het project Patrimonium In Aanbouw (PIA) de gemeentelijke infrastructuur voor het socio-culturele leven in de gemeente uitbreiden.
"De belangrijkste realisatie wordt een nieuw gemeenschapscentrum op de plek van het huidige Dienstencentrum", stelt schepen van Cultuur Steven Dietvorst (CD&V) het project voor. "In dit gebouw zal het museum met tentoonstellingsruimte, de muziek- en woordacademie en de kunstacademie worden gehuisvest. De verenigingen die nu reeds gebruik maken van het huidige Dienstencentrum, zullen uiteraard ook van de nieuwe accommodatie kunnen genieten. Verder zal er plaats zijn voor senioren, voor de organisatie van bijvoorbeeld theatervoorstellingen en zullen jongeren hier enkele keren per jaar kunnen fuiven. Het geheel zal daarnaast ook uitgerust worden met een beperkte horecagelegenheid."

Uitbreiding bib

Een tweede grote peiler van het PIA-project is de uitbreiding van de bibliotheek. Hiervoor zal de vleugel van het huidige museum in het gemeentehuis worden benut. "De bibliotheek is momenteel te veel een 'afhaalchinees'", vindt Dietvorst. "Het moet een 'restaurant' worden, waar mensen blijven zitten om een boek of de krant te lezen of iets op internet op te zoeken."

Ook in het oud-gemeentehuis aan de Turnhoutsebaan zal plaats vrijkomen na de verhuis van de muziek- en woordacademie. "De wijkagenten zullen daar een nieuw onderkomen vinden en ook het vredegerecht zal meer ruimte krijgen. De huidige bureaus van de wijkagenten in het gemeentehuis zullen dan weer benut worden om de gemeentelijke diensten, die nu veel te krap gehuisvest zijn, meer werkruimte te bieden. We willen zo ook het onthaal verbeteren."

Inspraak

In het voorjaar van 2011 organiseert het gemeentebestuur een inspraakmoment voor alle inwoners en verenigingen. "We zullen het project toelichten en nadien kunnen de mensen in groepjes samen zitten om alles nog eens door te praten en ideeën naar voren te brengen", verduidelijkt Dietvorst. "Aan de hand van een terugkoppeling kunnen we een goed beeld krijgen van wat de bevolking verwacht."

Het is duidelijk dat al deze realisaties nog niet voor morgen zijn. "Het zal minstens 2013 zijn wanneer deze plannen ten uitvoer zullen gebracht worden. Dit project reikt immers verder dan de huidige legislatuur en is bepalend voor de socio-culturele toekomst van de gemeente."

KBC-gebouw

De vraag die ongetwijfeld op ieders lippen brandt is : Wat met het voormalige KBC-gebouw aan de Turnhoutsebaan ? "De aankoop van dat gebouw is eigenlijk een strategische beslissing geweest", antwoordt Dietvorst.

"De kans is immers erg klein dat we ooit nog iets kunnen aankopen op deze locatie. Momenteel gaan we het gebouw zelf niet betrekken, maar krijgt het een commerciële invulling zoals een erfpacht, verhuur of recht van opstal. Vermits we het eigendomsrecht niet opgeven, laten we alle mogelijkheden open naar de toekomst."

Sebastiaan RUBBERECHT
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio