Vlaanderen bijna volgebouwd

Als Vlaanderen aan hetzelfde tempo blijft bouwen, zal tegen 2050 zowat alle open ruimte in de Vlaamse ruit zijn ingenomen. Dat blijkt uit een doctoraatsstudie aan de K.U.Leuven.

drombouts

Geografe Lien Poelmans onderzocht voor haar doctoraat de verstedelijking in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daaruit blijkt dat in 1976 7,2 procent van de beschikbare ruimte in Vlaanderen en het Brussels gewest bebouwd was. In 1988 was dat al 11,7 procent, in 2000 18,3 procent. Aan dit tempo zitten we in Vlaanderen in 2050 aan 41,5 procent.

Vooral de Vlaamse ruit, het verstedelijkte gebied tussen Brussel, Gent, Antwerpen en Leuven, lijkt in dat scenario volgebouwd. "Onze cijfers lopen parallel met die van de voorspellingen voor bevolkingsgroei en economische groei. Het gaat niet alleen om nieuwe huizen, maar ook om locaties voor industrie en handel", aldus Poelmans in de Corelio-kranten.

"Een alarmerende evolutie", reageert Bond Beter Leefmilieu. "Wij pleiten voor inbreiding, in plaats van alle open ruimte vol te bouwen. En voor het behoud of zelfs voor herstel van natuurlijke overstromingsgebieden", zegt hij.

Vrijdag vindt op initiatief van Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters de rondetafel "Samen denken over de Vlaamse ruimte" plaats, het startschot voor de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Tegen het einde van deze legislatuur moet een nieuw ontwerpplan klaar zijn.