Deurne wil veilige Bisschoppenhoflaan

Op de Bisschoppenhoflaan zijn al te veel slachtoffers gevallen. De districtsraad van Deurne wil dat er een einde aan komt.

Wilfried Defillet

Op 9 november werd een vrouw dodelijk aangereden op de Bisschoppenhoflaan.

Districtsraadslid Dirk Van Duppen (pvda) klaagde in deze krant de onveiligheid van deze gewestweg aan. En kreeg daarop van een lezeres een pakkend getuigenis hoe zij als chauffeur ter nauwer nood een accident had kunnen vermijden. Van Duppen vroeg dan ook aan het districtscollege om te handelen.

Tot hun verbazing vernamen de raadsleden nu ook uit de krant dat het Vlaamse gewest dan toch werken zal uitvoeren aan deze dodenbaan. Omdat deze werken maar van beperkte omvang zijn zal de districtsraad unaniem een brief naar minister Crevits van Openbare werken schrijven. Schepen van mobiliteit Wendy Van Dorst (sp-a): "We vragen waarom de werken aan fiets- en voetpad enkel stad uitwaarts gebeuren. Waarom de gelegenheid niet te baat wordt genomen om iets te doen aan de levensgevaarlijke oversteken voor voetgangers. En tenslotte waarom de toegezegde snelheidsverlaging in het begin van de baan nog altijd niet is doorgevoerd."

Tegelijk wordt een tweede brief aan het stadsbestuur gestuurd om te vragen dit initiatief te steunen.

#Bisschoppenhoflaan Deurne# Wilfried Defillet

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio