De otter is uitgestorven in Vlaanderen

De otter is uitgestorven in Vlaanderen

De otter is uitgestorven in Vlaanderen

Print
De otter is uitgestorven verklaard in Vlaanderen. De milieuvereniging Natuurpunt zocht tevergeefs naar wilde otters in Vlaanderen. Ook in Wallonië werden de diertjes niet aangetroffen.

De zoektocht naar otters in Vlaanderen werd in juni op poten gezet. Wie de aanwezigheid van het dier kon bewijzen, kon op een beloning van 500 euro rekenen. Er werden enkel bevers, muskusratten of otters in een dierentuin gemeld.

De otter werd al langer in ons land bedreigd. De vissers zagen het visetend dier als concurrent en het beestje leed ook onder de watervervuiling. De otter werd voor het laatst in Vlaanderen waargenomen in begin 2000. In het zuidelijke landsdeel werd het dier nog in 2006 gespot.

Ook in de buurlanden is de otter grotendeels verdwenen. Enkel in Zuid-Afrika en Oost-Duitsland zijn nog goede populaties te vinden. In Nederland is de otter opnieuw uitgezet. Die populatie doet het goed en trekt zelfs wilde soortgenoten aan.

Biotoop

Natuurpunt is geen voorstander van uitzetten, maar pleit voor het behouden van geschikte leefgebieden voor de otter met structuurrijke oevers met veel kruiden, zuiver water en een rijke visstand. Als otters dan migreren vanuit de buurlanden, zullen ze er wellicht blijven. De vereniging looft de beloning van 500 euro nu uit aan het natuurgebied dat de beste biotoop biedt voor de otter.

De uitsterving van de otter is nog niet officieel erkend. Daarvoor moet het vijftig jaar geleden zijn dat een diersoort nog gezien werd.

.

Nu in het nieuws