Koeien op dieet voor minder winden

Winderige koeien vormen een van de belangrijkste oorzaken van het broeikaseffect. Het methaan dat daarbij vrijkomt is een zeer sterk broeikasgas, maar wetenschappers in Colombia hebben nu ontdekt dat ze het kunnen verminderen door de dieren moerasrolklaver te laten eten.

wverhaert

Daarnaast experimenteren onderzoekers met een grassoort die de vorming van lachgas tegengaat, een ander sterk broeikasgas in de landbouw. De landbouw draagt in totaal naar schatting 13 procent bij aan het broeikaseffect.

Moerasrolklaver

Het effect van moerasrolklaver, een vlinderbloem, is de afgelopen dertien jaar onderzocht door Edgar Cárdenas, hoogleraar aan de faculteit diergeneeskunde van de Nationale Universiteit van Colombia.

"De plant heeft amper mest nodig om te groeien", aldus professor Cárdenas. "Dat scheelt al heel veel milieuvervuiling." In de maag van herkauwers vermindert het vervolgens heel sterk de hoeveelheid stikstof, een bron van stikstofoxide, en vermindert het de hoeveelheid methaangas. De eiwitten in de plant worden niet afgebroken, maar juist gebruikt voor de melk, waardoor er per dag vijf liter meer melk wordt gegeven.

Een moeilijkheid is dat het zes tot negen maanden kost om dit type weiland te laten ontstaan, drie keer zo lang als normaal. "De kortetermijnblik van de meeste grootgrondbezitters zorgt ervoor dat ze niet voor duurzaamheid kiezen, maar voor snelle winst. Ze willen alles nu - maar daardoor zien ze niet dat ze op de langere termijn besparen omdat ze minder mest nodig hebben." Zelfs de aanplant en het onderhoud van de moerasrolklaver is vele malen goedkoper dan het traditionale raaigras, volgens Cárdenas.