Deens psycholoog: "Islam bevordert criminaliteit"

“De islam maakt vele moslims crimineler en gewelddadiger. Opgroeien in een islamitische cultuur is geestelijk ongezond”. Tot dit krasse besluit komt Nicolai Sennels, een gevangenispsycholoog uit Kopenhagen in een nieuw boek over de islam.

fvangarderen

Sennels werkte tien jaar met honderden jeugddelinquenten, moslims en niet-moslims. Uit zijn ervaring besluit hij dat de islamitische cultuur een slechte invloed heeft. Waarom? “In de westerse cultuur worden boosheid en agressie als een teken van zwakte gezien. Je moet er je gevoelens beheersen. Maar mijn islamitische patiënten accepteerden agressie echter als gewoon, ze vonden het gerechtvaardigd bij conflicten. Niet-agressieve personen werden gezien als zwak, als te laf om hun eer te verdedigen. Die klemtoon op het verdedigen van de eer is een tweede verschilpunt tussen beide groepen”.

Een derde verschil betreft de idee van zelfverantwoordelijkheid. Sennels: “Een westerling vraagt: “Wat deed ik verkeerd?”. En dan kan je beginnen met hem te veranderen. Een moslim heeft de neiging heeft om te zeggen: “Wie heeft mij dit aangedaan?”. Als je de oorzaak van je problemen vooral ziet in factoren buiten je zelf, ben je niet gemotiveerd om aan jezelf te werken. Daarom zijn er in islamitische landen dan ook zo weinig psychologen en therapeuten.”

Verder vreest Sennels dat de ongelijke behandeling van mannen en vrouwen in de islam tot agressie bij mannelijke moslims leidt, meer dan bij niet-moslims.

Sennels gelooft niet dat de integratie van moslims op grote schaal in het Westen zal lukken. Hij wil dat alleen de echt gemotiveerde moslims nog blijven en daarom moet ”de overheid de integratie zo moeilijk mogelijk maken (sic). En wie niet integreert moet terug”.

Hij wil bovendien dat islamitische organisaties bewijzen dat ze gematigd zijn door openlijk gewelddadige en racistische passages in islamitische geschriften te veroordelen en te schrappen.

Verder wil hij dat àlle veroordeelde gewelddadige criminelen ongeacht hun geloof worden uitgerust met een gps-systeem zodat de politie ze constant kan volgen. En hij wil ook de kinderbijslag beperken tot de eerste twee kinderen, zoals dat in Denemarken al het geval is. De ontwikkelingssamenwerking moet z.i. helemaal geheroriënteerd worden: het geld moet rechtstreeks aan de mensen zelf worden gegeven via een systeem van microkredieten. Een gezin met één kind moet twee dollar per dag krijgen, een gezin met twee kinderen één dollar per dag en de rest niets.

De studie is gepubliceerd in een bewust éénzijdig boek over de islam, dat alleen de negatieve kanten van deze godsdienst belicht. De auteurs vallen niet het islamfundamentalisme aan, maar wel de islam zelf. Ze geloven niet in een democratische of gematigde islam. Ze vinden dat de integratie is mislukt en dat parallelle samenlevingen naast elkaar zijn ontstaan. Ze waarschuwen voor "de islamisering van het Westen" en voor de "kruiperigheid van de elite voor de moslims".

Ze menen dat nu net zo'n groot taboe rust op de gevaren van de islam als in de jaren vijftig van vorige eeuw op seksueel misbruik in de Kerk. Ze vinden dat het Westen veel te toegeeflijk is tegenover moslims. Ze verwijzen daarbij naar een Brits ziekenhuis dat zijn bedden zo plaatst dat de patiënten naar Mekka kunnen bidden of het Britse gevangeniswezen dat de WC's met dat doel in de cellen wil verbouwen.

Het boek “De Islam. Kritische essays over een politieke religie” (784 p., Uitgeverij ASP, 29,95 euro) bestaat uit 34 artikels van 30 auteurs onder leiding van Sam en Wim Van Rooy. Wim Van Rooy is oud-medewerker van Luc Van den Bossche (sp.a), ex-directeur van de Antwerpse Israëlitische Yavne-school en (gepensioneerd) medewerker van Radio 3. Hij wordt wel eens de "Vlaamse Paul Scheffer” genoemd. De andere auteurs komen zowel van links als van rechts. Linkse auteurs zijn: de romanschrijver Haifid Bouazza, professor Afsin Ellian (een communistische vluchteling uit Iran), Ehsan Jami (die binnen de Nederlandse PVDA een groep afvallige moslims oprichten). Rechtse of conservatieve auteurs zijn: professor Matthias Storme (grondwettelijk recht), Matt Herben (van de Lijst Pim Fortuyn). Nog anderen zijn moeilijk te plaatsen: ex-De Morgen-journalist Jos De Man bv.

Wat de echte (Nederlandse) Paul Scheffer van het integratieprobleem en van de rol van de islam daarbij denkt, vindt u op de expertenpagina van John De Wit.

JDW