N-VA spreekt zich nog niet uit over compromistekst Vande Lanotte

N-VA spreekt zich nog niet uit over compromistekst Vande Lanotte

N-VA spreekt zich nog niet uit over compromistekst Vande Lanotte

Print
De N-VA doet voorlopig geen uitspraken over de compromistekst van koninklijk bemiddelaar Johan Vande Lanotte, uit respect voor het geleverde werk en gezien het totaal nieuwe voorgestelde financieringsmodel. De partij gaat de tekst nu grondig doornemen en analyseren.

De partij doet geen uitspraak "in positieve noch in negatieve zin", stelt partijvoorzitter Bart De Wever.

Bij de analyse van de tekst zal N-VA, zoals uitgenodigd door Vande Lanotte, onderzoeken welke amendementen de partij noodzakelijk acht om de tekst te laten beantwoorden aan de door haar vooropgestelde doelstellingen.

"Voor de N-VA blijft het doel tot een grote staatshervorming te komen, die niet alleen belangrijke sociaaleconomische bevoegdheden naar de deelstaten overhevelt, maar die ook op financieel vlak voor de nodige responsabilisering en fiscale autonomie zorgt", aldus De Wever.

Nu in het nieuws