Eerherstel voor Eethuisbeek

Print
Schoten - De Eethuisbeek vangt het regenwater in Schoten op. Het overtollige water moet overgepompt worden naar het Albertkanaal. Omdat dat pompen veel energie kost, wordt de Eethuisbeek nu aangesloten op een nieuwe waterloop.

“De stormweerafvoer van onze rioolwaterzuiveringsinstallatie verpompt het aangevoerde water van de Eethuisbeek naar het Albertkanaal”, vertelt Koen Van Hul, bekkenverantwoordelijke voor de Benedenschelde bij Aquafin.

“Geen ideale situatie, want die pompen kosten natuurlijk energie. Het is veel beter om het propere regenwater op een natuurlijk manier te laten afvloeien. Die oplossing hebben we gevonden door de beek aan te sluiten op de oude loop van de Papenaardekensbeek, om verderop via een nieuw te delven waterloop en de ringgracht van het Withof aan te koppelen op de Braambeek. De open waterloop die zo ontstaat wordt zo natuurlijk mogelijk en dus meanderend aangelegd."

De werken, die binnenkort zullen starten, worden op 900.000 euro geraamd.

Gescheiden water

Tot voor kort belandde ook het afvalwater van vijfduizend Schotenaren ongezuiverd in de Eethuisbeek. Deze beek, die vroeger tot aan het Schijn in Antwerpen liep, werd later afgeblokt ter hoogte van de L. De Weerdtstraat en opgevangen in een collector van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Die collector voerde het mengsel van afvalwater en regenwater naar de waterzuiveringsinstallatie van Aquafin, ter hoogte van de J. Cogelslei.

Dankzij een samenwerkingsproject tussen Aquafin, de gemeente Schoten, het district Merksem, AWW en RI-ANT werd de beek vorig jaar bevrijd van de dagelijkse toevloed van afvalwater. Er kwam een nieuwe collector voor de opvang van het afvalwater, zodat de oude collector, eigenlijk de ingebuisde Eethuisbeek, behouden bleef voor het regenwater.

WOPE

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio