Fuifloket, fuifwijzer en fuifcharter zorgen voor vriendelijk fuifklimaat

Jeugddienst en jeugdraad zetten alle middelen in om fuiven en grote evenementen in goede banen te leiden. Dat gebeurt met een fuifloket, fuifwijzer en fuifcharter die opgesteld is in samenwerking met de jeugddienst van Waasmunster.

arlette vanden bonne

"Fuiven is een favoriete vrijetijdsbesteding van veel jongeren tijdens het weekend", stellen jeugddienst en jeugdraad vast. "Als jongere zelf een fuif of andere evenementen organiseren is veelal moeilijk. Er moet rekening gehouden worden met allerlei reglementen. Er moet toelating gevraagd worden en hoop papierwerk invullen. De jeugddienst wil daarbij helpen met het openen van een fuifloket waar organisatoren terecht kunnen met hun vragen.

Ook voor materiële ondersteuning kunnen organisatoren bij de jeugddienst terecht. "

Specifiek voor fuiven werkte de jeugddienst een fuifwijzer uit. "Het is een handige brochure met daarin alles wat men moet weten over het organiseren van een fuif die in een aantrekkelijke lay-out wordt gestopt. Vanaf 1 januari 2011 kan iedereen een gratis exemplaar afhalen op de jeugddienst."

Fuiven en grote evenementen zorgen soms geluidshinder en andere overlast.

"Daarom stelden de jeugddiensten van Hamme en Waasmunster samen met de politiezone een fuif- en evenementencharter op. Via dit documenten willen de beide gemeentebesturen werk maken van een vriendelijk klimaat voor fuiven, festivals, feesten en andere evenementen. Door het ondertekenen van dit charter engageren de gemeentebesturen, politie en organisatoren zich om via overleg, communicatie en samenwerkingeen optimaal verloop van het evenement na te streven."

052-47.55.25

jeugddienst@hamme.be

WIM ONSELAERE

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio