Seks & Relaties

Kinderen kijken steeds minder om naar ouders

Print

Kinderen kijken steeds minder om naar ouders

Steeds minder kinderen nemen de zorg van hun ouders nog op zich. Falende huwelijken, scheidingen en nieuw samengestelde gezinnen zijn daarvoor de belangrijkste redenen. Zo blijkt uit een Brits onderzoek.

Wie dacht dat hij gebeiteld zat voor zijn oudere dagen met een paar kinderen, heeft het danig mis.

Steeds meer jongelingen weigeren nog voor hun ouders te zorgen. Meer zelfs: ze laten de ouders vereenzamen en in armoede leven. Belangrijkste reden volgens de onderzoekers is niet zozeer het egocentrische gedrag van de jeugd, maar wel het falen van heel wat huwelijken. Doordat jongeren emotioneel te veel worden opgeslokt door relationele problemen, hebben ze geen tijd en plaats om ook nog om te springen met de noden en vragen van hun eigen ouders.

NIET TE MISSEN