Maak kindrekening verplicht!

Maak kindrekening verplicht!

Maak kindrekening verplicht!

Print
De kindrekening moet verplicht worden. En er moet een regeling komen voor de domiciliëring van kinderen van gescheiden ouders. Dat leert de studie van Marcia Poelman en Marie Kruyfhooft over verblijfsco-ouderschap (VCO), die gisteren in Antwerpen werd voorgesteld.

Bij VCO verblijven kinderen van gescheiden ouders nu eens bij de vader en dan weer bij de moeder. Wat blijkt uit de eerste studie over VCO?

* De rechter legt in amper 14,6% van de gevallen VCO op.

* De ouders hanteren meestal een week-om-week-ritme (83,7%), waarbij de kinderen om de week van de ene woning naar de andere verhuizen. Maar een kwart van de ouders, die deze week/week-wissel toepassen, komt de afspraken in de praktijk niet na.

* In 15% van de gevallen was de opgestarte VCO alweer stopgezet op het moment van het onderzoek.

* De moeder draagt nog altijd meer bij in de kosten van de opvoeding van de kinderen dan de vader. Ze gaat sneller met de kinderen naar de tandarts en ze koopt ook eerder schoolgerief en kledij.

* Slechts 7,7% van de mannen zegt dat ze meer uren gaan werken door het VCO. Bij de vrouwen ligt dat cijfer drie keer zo hoog (27,5%).

* De aard van de verblijfsregeling (VCO, kinderen alleen bij de moeder of kinderen alleen bij de vader) heeft weinig effecten op de loopbaan van hun ouders. De ongelijkheden die al voor de scheiding bestonden zetten zich door na de scheiding.

* 35,4% van de gescheiden ouders heeft op het moment van het onderzoek een nieuwe partner.

Welke maatregelen bepleiten de co-ouders zelf?

* Een dubbele domiciliëring van de kinderen, zodat de voordelen van domiciliëring (kortingen bij verenigingen, bij de berekening van het kadastraal inkomen, voordelen bij het toekennen van premies) altijd spelen.

* De kindrekening, waarop de kinderbijslag en de kosten van de opvoeding moeten worden gestort, moet verplicht worden om de kosten gelijkmatiger te verdelen. Nu is die rekening niet verplicht.

Een volledige analyse van deze studie vindt u op de expertenpagina van John De Wit.

JDW

Nu in het nieuws