Werkzaamheden aan Kleine Wal krijgen kritiek

De werkzaamheden voor de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied in de Kleine Wal, Grote Wal en het Zwijn in Kastel krijgen tegenwind van de Moerzeekse Recreatievereniging. Voorzitter Octaaf Wauters vreest voor gezondheidsproblemen bij de bevolking.

jrosquin

“Ik ben vooral wrevelig omdat de informatie over de bestemming van de Kleine en Grote Wal en het Zwijn weinig transparant is”, zegt Wauters.

“Opvallend is dat het begrip wetland als bestemming vroeger nooit werd omschreven. Nu wordt de benaming wetland niet meer gebruikt, wel verdoezeld. Wij weten dat wetland drassige grond is die mist en nevel vasthoudt en daardoor muggen, vliegen, dazen en andere insecten aantrekt.”

Astma

Dat zorgt volgens Wauters voor moerasziekten die grote gezondheidsproblemen veroorzaken vooral bij mensen met gevoelige luchtwegen. “Zij raken geïnfecteerd met astma en gewrichtskwalen tot gevolg.”

De Moerzeekse Recreatievereniging MVR vindt het een plicht de bevolking te waarschuwen. “Wij roepen de openbare besturen op op waakzaam te zijn vooraleer onherstelbare schade wordt aangericht. Er is al blauwtong bij schapen veroorzaakt door de muggen. De voorstanders van de natuur reageren niet. De gronden blijven na de uitvoering van de werken niet ter beschikking voor landbouw. De groene speeltuin met verwilderde natuur moet honderden hectare groter worden ten nadele van de landbouw, recreatie en volksgezondheid."

"Daar blijft de MRV zich tegen verzetten. Het Sigmaplan zoals het nu wordt uitgevoerd, is verloren moeite. De enige correcte oplossing voor de veiligheid langsheen het Scheldebekken is de bouw van een stormvloedkering in Oosterweel.” De MRV beheert in het Grootbroek langs de Schelde ongeveer 220 hovingen en 200 visvijvers.

Door de goede werking van de pompen - onder andere van de Gespoelde Put - was er in Hamme in het weekend van 13 november geen wateroverlast.

WO

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio