Gemiddeld wettelijk pensioen bedraagt 1.220 euro

Gepensioneerden kregen in 2007 gemiddeld 1.220 euro bruto per maand aan wettelijk pensioen. Dat gemiddelde verbergt evenwel heel wat ongelijkheden, blijkt uit de Belgische Pensioenatlas.

jvangeyte

Gepensioneerde mannen kregen gemiddeld 1.444 euro, vrouwen 1.037 euro. Wie tussen 60 en 64 jaar was, ving gemiddeld 1.537 euro. 85-plussers kwamen amper aan 1.160 euro.

Ook deze uitsplitsingen verbergen nog grote verschillen. Zo ontvingen gepensioneerden met een zuiver rustpensioen als werknemer gemiddeld 1.030 euro, zelfstandigen 569 euro. Ambtenaren - die een uitgesteld loon genieten - kwamen aan gemiddeld 2.227 euro.

Gezinssituatie

Op huishoudniveau krijgen we een ander beeld. De individuele cijfers houden immers geen rekening met het feit dat in bijna één derde van de koppels de vrouw geen enkel pensioen ontvangt. 10% van de gepensioneerde vrouwen halen een wettelijk pensioen van minder dan 200 euro. Veelal worden deze lage pensioenen echter gecompenseerd door hogere pensioenrechten van de echtgenoot.

Bij de alleenstaande gepensioneerden is er nagenoeg geen verschil meer tussen mannen (1.392 euro) en vrouwen (1.362 euro).

Koppels komen aan gemiddeld equivalent individueel pensioen van 1.591 euro. Ook dit gemiddelde verbergt evenwel heel wat variatie. Koppels met twee alleenstaandenpensioenen hebben een gemiddeld (equivalent) individueel pensioenbedrag van 1.690 euro, koppels met een gezinspensioen 933 euro.

Een derde van de gepensioneerden vult zijn wettelijk pensioen aan met een aanvullend pensioen van de werkgever.

JVG

Lees ook:

Nu in het nieuws