Umicore wil 15% opbrengst op kapitaal

Het beursgenoteerde Umicore wil dat op het geld dat zijn aandeelhouders inbrengen een rendement halen van minstens 15%. Het zegt daarvoor goed geplaatst te zijn omdat het al geïnvesteerd heeft in sectoren die sterk zullen groeien.

Umicore stelt immers in te spelen op de elektrificatie van het wagenpark, strengere wetgeving voor de uitstoot van schadelijke stoffen, schaarste van grondstoffen en hernieuwbare energiebronnen.

Het bedrijf zet daarom verder in op de productie van herlaadbare batterijmaterialen voor hybride en elektrische voertuigen, het uitbreiden van recyclage-activiteiten, de uitbreiding naar nieuwe segmenten voor emissie-arme katalysatoren en extra materialen voor fotovoltaïsche toepassingen.

Voor de meeste van die activiteiten verwacht Umicore voor de komende vijf à tien jaar een toename van de activiteiten met minstens 10% per jaar.

De top van Umicore zei dit op een investeringsdag in de vestiging in Hoboken. Daarop werd ook gesteld dat het bedrijf ook op het vlak van milieu nieuwe doelstellingen formuleert.

Umicore boekte vorig jaar een omzet van 6,9 miljard euro. Het concern stelt zowat 14.300 mensen tewerk.

JVG

Nu in het nieuws