Inwoner vraagt overdracht gronden Gielsbos

Joris Frederickx, een voormalig gemeenteraadslid uit de Ericalaan in Vosselaar, uit kritische bedenkingen bij een nieuwe verkaveling op de Vosselaarseweg in Gierle. Het Gielsbos wil daar een perceel verkavelen tot 27 bouwpercelen. De opbrengst van de gronden is bestemd voor de bouw van nieuwe paviljoenen op Het Gielsbos. Volgens Frederickx kan die verkaveling op de grens met Vosselaar best opnieuw Vosselaars grondgebied worden. "'Voor de gemeentefusies in 1977 was dit stukje grond zelfs nog Vosselaars gebied.

Het is de redelijkheid zelve om van de enkele hectaren bouwgrond opnieuw Vosselaars domein te maken", meent Joris Frederickx. "De toekomstige bewoners richten zich op Vosselaar en op Turnhout voor hun aankopen en de scholen."

Volgens burgemeester Jef Van Duppen (CD&V) van Lille kan er geen sprake zijn van een overdracht van de gronden aan Vosselaar. Hij wijst erop dat de gronden destijds aan Lille zijn toegewezen omdat Het Gielsbos volledig op het grondgebied van Gierle moest liggen.

Bart VAN DEN LANGENBERGH

Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio