ACOD voor opnemen van verhoren verdachten

Print
De socialistische vakbond ACOD sprak zich zopas in de Senaat uit voor het audiovisueel opnemen van verhoren van verdachten. "Hoewel dit momenteel voor veel deining zorgt bij de gewone politieman op de werkvloer, menen wij dat alle betrokken partijen hierbij belang hebben. Eventuele onduidelijkheden kunnen onmiddellijk én achteraf objectief worden gecontroleerd door de politie, door de advocaat en door het gerecht", zo stelde Eric Picqueur.

De andere politievakbonden zijn tegen het opnemen van verhoren. Picqueur voegde er wel aan toe dat die opnameplicht slechts kan gelden als voldoende personeel en materiaal ter beschikking staat én als alle inspecteurs een grondige opleiding hebben gekregen. "En aan deze voorwaarden is voorlopig niet voldaan", zo luidde het.

Picqueur beklemtoonde ook dat het opnemen van verhoren van verdachten niét nodig is om de Belgische wetgeving in overeenstemming te brengen met de Salduz-rechtspraak van het Europees Mensenrechtenhof in Straatsburg. Volgens die rechtspraak mag iedere verhoorde persoon zich laten bijstaan door een advocaat. "Over opnemen van verhoren zegt deze rechtspraak niets", aldus Picqueur nog.

"Advocaat bij elk verhoor onmogelijk"

Namens het kabinet van Justitie wees de Antwerpse parketmagistrate Hildegarde Penne erop dat jaarlijks 13.796 verdachten voor de onderzoeksrechter worden gebracht. "De advocaten zeggen dat ze klaar zijn om al die verdachten bijstand te verlenen. Maar dat is slechts een beperkt deel van de 95.000 dossiers waarin mensen van hun vrijheid worden beroofd. De rest van deze mensen wordt ter beschikking gesteld van het parket en ook dààr worden ze verhoord."

Terzake zei Picqueur (ACOD) dat het "onmogelijk was om advocaten toe te laten bij ieder politieverhoor voor ieder misdrijf, want dan zullen we met twee keer zoveel politiepersoneel als het huidige nog niet genoeg hebben".

Over het opnemen van verhoren van verdachten vindt U meer op de expertenpagina van John De Wit.

JDW

MEEST RECENT