Overleg over jeugdcentrum Prosperpolder

Print
Beveren-Waas - Het schepencollege bekijkt een voorstel van de nv Waterwegen en Zeekanaal over het jeugdcentrum in Prosperpolder. De gemeente wil de uitbating stopzetten.

Het jeugdcentrum in de oude school van Prosperpolder is eigendom van de nv Waterwegen en Zeekanaal (W&Z). De gemeente huurt het gebouw sinds 1983. Het jeugdcentrum wordt voornamelijk gebruikt door jeugdverenigingen die er op weekend komen.

In 2007 werden er heel wat tekortkomingen vastgesteld. Een architect berekende dat de nodige werkzaamheden zo’n 200.000 euro zouden kosten. De gemeente wilde die kosten op zich nemen op voorwaarde dat er een verkoop of erfpachtovereenkomst zou plaatsvinden. Daar wou W&Z echter niet van weten. Daarop besloot Beveren om de werking vanaf 2011 stop te zetten.

De gesprekken tussen W&Z en de gemeente Beveren werden echter opnieuw aangeknoopt. Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) liet weten dat er nu een nieuw concreet voorstel op tafel ligt, dat grondig bestudeerd zal worden.

STTi

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio