Rechter verklaart fraudedossier van 128 miljoen euro verjaard

Print
Het computerbedrijf ATC uit het Oost-Vlaamse Nevele is niet veroordeeld voor fraude omdat de feiten verjaard zijn. Het gaat om een van de grootste fraudedossiers uit de Belgische geschiedenis.

Het bedrijf betaalde systematisch geen btw op de in- en uitvoer van computeronderdelen. De Belgische staatskas liep zo 128 miljoen euro mis.

De feiten kwamen in juni 1997 aan het licht toen het gerecht de kantoren binnenviel. Al snel dreigde de zaak te verjaren. Zo werd er vaak cassatieberoep aangetekend tijdens de procedures voor de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling.

De verdediging beweerde dat de boekhouding verjaard was, maar het parket sprak dat tegen omdat die nog altijd in gebruik was. Volgens het Grondwettelijk Hof begint de verjaringstermijn pas wanneer het misdrijf is afgelopen, dus wanneer de boekhouding is afgerond.

De rechter in Gent oordeelde echter dat de feiten verjaard zijn omdat het onderzoek langer dan tien jaar geduurd heeft. De raadkamer had enkel feiten van 1997 tot 1999 doorverwezen en de verjaring voor fraude ligt op 10 jaar. De 35 beklaagden gaan dus vrijuit.

De zaak wordt op 16 februari 2011 wel nog behandeld door een burgerlijke rechtbank. De Belgische Staat kan nog een schadevergoeding eisen als zij zich binnen de juiste termijn burgerlijke partij gesteld heeft.

Nu in het nieuws