Bpost houdt rekening met verlies 20% activiteit

Bpost houdt rekening met verlies 20% activiteit

Bpost houdt rekening met verlies 20% activiteit

Print
Bpost, zoals De Post zich nu laat noemen, houdt rekening met een verlies van 20% van zijn activiteiten aan een concurrent. Daarom gaat het bedrijf verder met het afslanken van zijn personeelsbestand, al gebeurt dat zonder gedwongen ontslagen.

Op 1 januari 2011 wordt de markt voor het ronddragen van geadresseerde brieven ook in ons land vrij. Dat betekent dat andere bedrijven deze activiteit deels kunnen inpikken van bpost.

"We weten dat er concurrentie zal komen, maar we weten niet precies wanneer en hoe", zegt topman Johnny Thijs. Hij verwijst naar ervaringen in Nederland, Duitsland en Zweden. Daar verloor de zittende postbedeler 10% à 30% van de brievenpost.

"We verwachten dat de nieuwkomers zich zullen richten tot onze grote klanten", aldus nog Thijs. Nu zijn de belangrijkste honderd goed voor 45% van het totale volume aan brieven."

De concurrenten van bpost krijgen meer vrijheid. Ze zijn niet verplicht om alle huizen op alle dagen te beleveren. Bpost wel, al krijgt die daarvoor een compensatie van de overheid.

Bovendien is er niet alleen de concurrentie, maar ook de structurele daling van de verstuurde hoeveelheid brieven. Mensen mailen liever dan een brief te sturen. In 2009 ging het volume brieven dan ook 4% omlaag. Dit jaar ziet het ernaar uit dat de daling beperkt zal blijven tot 1%.

Personeel

Als het volume daalt, zal er verder moeten worden gesneden in het personeelsbestand van bpost. "65% van onze kosten bestaat uit lonen. Daarop zullen we moeten besparen, want op andere posten zoals huisvesting, vervoer en informatica zijn de besparingen eindig", aldus Thijs.

Maar dat betekent niet dat er gedwongen ontslagen zullen vallen. Bpost heeft een relatief oud personeelsbestand. Jaarlijks gaan zo'n 2.000 mensen met pensioen. Het volstaat om die niet of slechts gedeeltelijk te vervangen. "Hoeveel mensen we nog aanwerven, weet ik niet, maar het zullen er toch meer dan 1.000 per jaar zijn", aldus nog Thijs.

Vandaag werken bij bpost nog 29.600 mensen, in 2003 waren het er nog 40.024.

Absenteïsme

Intussen wil Thijs wel dat iedereen die kan werken bij bpost ook effectief aan de slag gaat. Het absenteïsme bij het bedrijf blijft te hoog. Het zal dit jaar immers tussen 8% en 9% uitkomen, terwijl de doelstelling 7% bedraagt.

JVG