Kinderrechtencommissariaat wil geen "co-schoolschap"

Kinderrechtencommissariaat wil geen co-schoolschap

Kinderrechtencommissariaat wil geen "co-schoolschap"

Print
Het Kinderrechtencommissariaat (KRC) keert zich tegen "co-schoolschap". Dat schrijft het in zijn jongste jaarrapport. Steeds meer gescheiden ouders schrijven hun kinderen de ene week in bij de ene school en de andere week bij een andere, omdat de kinderen ook wisselend bij papa en mama verblijven. Het KRC vindt dat dit niet in het belang van het kind is en betreurt dat de echtscheidingsproblemen almaar meer op school worden uitgevochten. Wat zegt het rapport verder nog?

* De Fifa-regeling op buitenlandse voetballertjes moet veranderen. Buitenlandse minderjarige voetballers tussen 12 en 18 jaar die zich bij een Belgische club willen inschrijven, moeten momenteel wettige verblijfspapieren kunnen voorleggen. Die regeling is na veel moeite door de Fifa opgelegd om mensenhandel in de voetbalwereld tegen te gaan. Het KRC vindt de maatregel evenwel buiten proportie en wil dat hij wordt ingetrokken.

* Het verbod op seks onder de 16 jaar is volgens het KRC niet meer realistisch. Vele jongeren experimenteren al vroeger en dat is nu dus strafbaar. De huidige wet maakt het onmogelijk om in opvangcentra voor minderjarigen een open en taboeloos beleid rond seksualiteit te voeren. Bovendien is niet duidelijk wat "seks" in de huidige wet precies inhoudt en er is ook - volgens het KRC - geen maximum leeftijdsverschil tussen de sekspartners in de wet, zodat niet duidelijk is wat kan en wat niet.

* Het KRC betreurt dat bij de debatten over de Lange Wapper zo weinig rekening werd gehouden met de visie van minderjarigen. Het spreekt terzake van een "gemiste kans".

* Het KRC keert zich ook tegen het algemeen hoofddoekenverbod dat de Antwerpse scholen vanaf dit schooljaar hebben ingevoerd. "Onderwijs moet het kind respect bijbrengen voor ieders cultuur", zo luidt het.

* De scholen communiceren niet goed met ouders en kinderen over pesten op school. Het probleem wordt teveel herleid tot het slachtoffer. Dat moet weerbaarder gemaakt worden. Goed, vindt het KRC, maar daardoor verdwijnt de pester te veel uit het beeld.

* Er is geen maximumtermijn om balorige minderjarigen tijdelijk uit de school uit te sluiten. Dat is niet goed, want daardoor zitten sommige kinderen soms weken of maanden thuis en dat kan niet.

* Het KRC wil geen regels voor "kindergeluid" en is tevreden dat speelpleinen, kinderopvang en sportvelden in Vlaanderen niet vergunningsplichtig zijn, waardoor de regels op overlast door lawaai hier niet van toepassing zijn.

* Om armoede te bestrijden wil het KRC o.a. de schoolplicht tot vijf jaar verlagen en de klassen kleiner maken, zodat een meer individuele aanpak mogelijk wordt.

JDW

Nu in het nieuws