Hervorming personenbelasting is vooral nadelig voor Wallonië

Hervorming personenbelasting is vooral nadelig voor Wallonië

Hervorming personenbelasting is vooral nadelig voor Wallonië

Print
Door de hervorming van de personenbelasting in de jaren 2002-2004 is de verdeelsleutel gewijzigd in het nadeel van Wallonië en Brussel. Dat blijkt uit een advies van de Hoge Raad van Financiën (HRF).

Minister van Financiën Didier Reynders (MR) vroeg de HRF om "de evolutie van de aandelen van de gewesten in de ontvangsten van de personenbelasting te bestuderen". Volgens de raad zijn de wijzigingen in de verdeelsleutel te wijten aan twee factoren: de groei van het globaal inkomen van de particulieren in de gewesten en de ingrepen in het fiscaal beleid. Vooral Vlaanderen profiteert van dat laatste.

De indexering van de personenbelasting heeft een negatieve impact voor Wallonië. In Brussel is er een "gestage achteruitgang" waargenomen. Dat is vooral te wijten aan de sterke bevolkingsaangroei bij de laagste inkomensgroepen.

.

Nu in het nieuws