Taxquet krijgt ook in beroep gelijk van Straatsburg

Richard Taxquet (53) heeft nu ook in beroep gelijk gekregen van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Dat hof vond zopas dat hij geen eerlijk proces kreeg voor zijn aandeel in de moord op PS-voorzitter André Cools en voor de poging tot moord op Marie-Hélène Joiret op 18 juli 1991.

fvangarderen

Taxquet kreeg voor dat aandeel in die moord op 7 januari 2004 20 jaar cel van het Luikse assisenhof. Maar al op 13 januari 2009 vond Straatsburg dat Taxquet geen eerlijk proces had gekregen, omdat het arrest van het assisenhof niet gemotiveerd was. Dat leidde tot een hervorming van de Belgische assisenwet. Voortaan moeten jury's hun beslissing waarbij ze iemand schuldig of onschuldig verklaren motiveren.

Minister van Justitie Stefaan De Clerck was echter in beroep gegaan tegen de veroordeling van België en vandaag viel het definitieve arrest. Daarin geeft de beroepskamer van het Hof Taxquet opnieuw gelijk. Weliswaar is het volgens Straatsburg niét nodig dat jury's hun verdicten motiveren, maar toch moet het voor een veroordeelde én voor het publiek voldoende duidelijk zijn waarom iedereen is veroordeeld. En in dit geval kon Taxquet noch uit de akte van beschuldiging, noch uit de vragen die aan de jury gesteld waren afleiden waarom hij was veroordeeld.

Taxquet kon niet weten welke rol hij volgens de jury precies in de moord op Cools had gespeeld. En evenmin waarom hij met voorbedachten rade had gehandeld en andere beschuldigden niet. Hij kon niet weten uit welke concrete elementen de jury had afgeleid dat hij schuldig was. En omdat er dan ook al geen beroep mogelijk is tegen een assisenarrest, zijn zijn rechten op een eerlijk proces geschonden.

Straatsburg beklemtoont dat het de assisenrechtspraak, die nog in 10 van de 47 lidstaten van de Raad van Europa bestaat, niét in vraag stelt. Maar ze moet wel voldoende waarborgen voor de mensenrechten bieden.

De Belgische staat moet nu binnen de drie maanden 4.000 euro morele schade en nog eens 8.173 euro materiële schade ophoesten. Dat was ook al zo beslist de eerste keer. Hiermee is de zaak definitief beslecht. Taxquet kan nu naar het Hof van Cassatie stappen om een nieuw proces te vragen en dat zal ook moeten gebeuren voor een nieuw assisenhof volgens de regels van de nieuwe wet. Allicht zal de straf véél lichter uitvallen omdat de redelijke termijn voor behandeling van de zaak nu ruimschoots overschreden is.

Meer over de gevolgen van het arrest-Taxquet vindt u op de expertenpagina van John De Wit.

JDW

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER