Thenergo ziet toestand iets verbeteren

Print
De beursgenoteerde producent van alternatieve energie Thenergo heeft in de eerste negen maanden van 2010 voor 2,8 miljoen euro kasinkomsten overgehouden aan zijn activiteiten. Over dezelfde periode van 2009 ging het maar om 2,4 miljoen euro. Dat is een opsteker voor de noodlijdende maatschappij.

Thenergo heeft erg lastige maanden achter de rug. Enkele overmoedige overnames en te zware investeringen brachten de onderneming op de rand van de afgrond.

Gezien het bedrijf verlegen zat om liquide middelen, werden de voorbije maanden tal van activiteiten verkocht. Het houdt nu maar 23 warmtekrachtinstallaties over, voornamelijk op tuinbouwbedrijven. Het totale geïnstalleerd vermogen bedraagt nu 67 MWe.

Financieel gaat het intussen nochtans een beetje beter. De inkomsten vielen in de eerste negen maanden van 2010 weliswaar terug van 25,6 miljoen euro naar 18,6 miljoen euro. Maar daarvan bleef na aftrek van de kosten nu wel 2,8 miljoen euro over tegenover 2,4 miljoen euro vorig jaar. Van dat bedrag moeten nog wel de intresten worden betaald, alsook de afschrijvingen en waardeverminderingen worden afgetrokken om tot het nettoresultaat te komen.

De daling van de omzet was het gevolg van het afstoten van diverse activiteiten. Daarnaast kreeg Thenergo ook 12% minder voor zijn geproduceerde elektriciteit.

Winst- of verliescijfers maakt Thenergo in maart 2011 bekend.

JVG