Natuurpunt wil meer ecologische bergingsbekkens

Print
Zandhoven - Natuurpunt klaagt het falend waterbeleid aan dat de laatste dagen in heel Vlaanderen voor wateroverlast zorgt. Ook de Netevallei blijft niet gespaard van wateroverlast, met problemen in Zandhoven tot gevolg.
"Het falend waterbeleid van de bevoegde overheden is hiervan de oorzaak", vindt Natuurpunt. "Deze problemen kunnen opgelost worden door de natuurlijke functie van de valleien te herstellen zoals het verwijderen van de dijken. Een natuurlijke vallei fungeert als een spons die massa's water kan vasthouden bij hevige regenval en loslaat als het droger is. Deze vallei zorgt tevens voor een natuurlijke zuivering van het water."

Inefficiënt beleid

In de Netevallei met haar zijlopen zoals de Molenbeek is geldt volgens Natuurpunt momenteel het beleid om het water zo snel mogelijk af te voeren via rechtgetrokken waterlopen met hoge dijken en het intensief ruimen van waterlopen en diepe grachten. Bij elke regenpiek zoekt het water echter de snelste weg naar de zee. Op kwetsbare plaatsen zoals lage delen van Zandhoven is er dan wateroverlast.

De jaarlijkse kost voor het onderhoud van kilometerslange dijken, waterlopen en grachten is trouwens een veelvoud van het beheer van een natuurlijk functionerend valleigebied.

Problemen in de toekomst

Om deze problemen op te lossen, vraagt Natuurpunt om de natuurlijkheid van de valleien te herstellen. Er zijn reeds plannen gemaakt voor de aanleg van overstromingsgebieden in Nederviersel maar de uitvoering laat te lang op zich wachten. De plannen zijn daarenboven niet ambitieus genoeg om de bedreigingen die ons de komende decennia het hoofd te kunnen bieden.

Goed voorbeeld

Een goed voorbeeld van goed waterbeheer is de ecologische inrichting van het Viersels gebroekt te Zandhoven. Afgelopen jaar heeft de provincie Antwerpen Dienst Waterbeleid enkele percelen ingericht voor meer waterberging en natuur. Als dergelijke projecten over een grote schaal in de Netevallei zouden uitgevoerd worden, zou de wateroverlast enorm gemilderd worden. De kostprijs van dergelijke projecten voor de hele Netevallei is vele malen minder dan de jaarlijkse schade door wateroverlast.

Weekendverblijven

Daarnaast zorgt een falende ruimtelijke ordening voor een gedoogbeleid van de vele illegale weekendverblijven en zonevreemde gebouwen in de Netevallei. Op de plaats waar momenteel deze weekendverblijven en zonevreemde gebouwen staan, kon de Nete vroeger vrij overstromen. Voor deze problematiek vraagt Natuurpunt een uitdoofscenario voor de bewoners om te vertrekken uit de vallei.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio