Ecolo niet in nieuwe regering zonder Groen!

Ecolo onderhandelt wel mee over een staatshervorming, maar denkt er voorlopig niet aan om toe te treden tot een nieuwe federale regering. Het wil daar naar verluidt enkel over praten als ook Groen! mag plaatsnemen aan tafel. Dat heeft Kamerlid Olivier Deleuze gezegd.

kscherpenberg

De groene partijen werden bij de gesprekken over een staatshervorming betrokken omdat uiteindelijk een tweederdemeerderheid zal nodig zijn om het licht op groen te zetten.

Ecolo zou nog geen duidelijkheid hebben over een eventuele uitnodiging tot regeringsdeelname. Indien het wel gebeurt, verwacht de Franstalige partij dat ook Groen! ministers mag leveren.

Deleuze zei ook dat er rond sociale zaken en asielbeleid nog "grote verschilpunten" tussen de groenen en de N-VA zijn.

MEER OVER Ecolo