Léonard: "Priester moet kazuifel herontdekken"

Léonard: Priester moet kazuifel herontdekken

Léonard: "Priester moet kazuifel herontdekken"

Print
De omstreden aartsbisschop André-Joseph Léonard wil de eucharistieviering hier en daar wat bijsturen. Hij geeft enkele tips in het oktobernummer van Pastoralia, het maandblad van het aartsbisdom.

Volgens Léonard zijn er enkele "minder gelukkige of boudweg ongelukkige praktijken" in de eucharistieviering geslopen en die wil hij verbeteren.

"Op sommige plaatsen is men afgestapt van het gebruik dat de priester de kazuifel draagt. Het zou een goede zaak zijn die traditie te herontdekken", zo steekt de aartsbisschop van wal.

Jongens niet uitsluiten

Ook moet erover gewaakt worden dat jongens niet worden uitgesloten als misdienaars, omdat "een priesterroeping vaak haar oorsprong vindt in het directe contact met de misviering". "Het gebeurt dat meisjes zo talrijk zijn dat de jongens enige terughoudendheid tonen om zich aan te bieden", zegt mgr. Léonard nog.

Léonard wil ook niet dat traditionele misteksten, vooral het Gloria, het Credo en het Sanctus, vervangen worden "door dichterlijke alternatieven die soms een verre verwantschap hebben met de liturgische teksten". Tot slot weidt hij een alinea aan de 'actieve deelname' aan de eucharistieviering. Uitgezonderd mensen met gezondheidsproblemen zouden gelovigen volgens Léonard meer de rituelen van het rechtstaan en het knielen moeten respecteren.

Ook in het septembernummer wees Léonard al op het herinneren van een aantal liturgische normen. Toch wil de aartsbisschop naar eigen zeggen niet belerend overkomen. "Ik weet dat het delicaat is om over te komen als iemand die anderen de les wil spellen. Maar aangezien er problemen bestaan, is het mijn plicht om in te grijpen", aldus de aartsbisschop.

.

Nu in het nieuws