Dossier Kaaien

Provincie legt bij voor fietspaden Eilandje

Print
De provincie Antwerpen legt 40 procent bij van de kostprijs voor de fietspaden op de stadsboulevard van het Eilandje.

Op het Eilandje zal de as Amsterdamstraat- Londenstraat grondig vernieuwd worden. Een stadsboulevard zal er de Italiëlei verbinden met de Rijnkaai. Natuurlijk hoort daar een fietspad bij. Dat pad wordt voor 40 procent gesponsord door de provincie. “We betalen evenveel als de Vlaamse gemeenschap. De stad betaalt 20 procent”, zegt bestendig afgevaardigde Inga Verhaert (sp.a).

De medewerking van de provincie past in haar beleid om een ‘bovenlokaal functioneel fietsnetwerk’ uit te bouwen voor woon-werk-, woonschool- en woon-winkelverkeer. Langs beide zijden van de boulevard wordt een tweerichtingsfietspad aangelegd van 630 meter lang en 2,5 meter breed.

JVB