Herentals wil kantoorruimte in Wolfstee

De stad Herentals heeft aan de Vlaamse overheid een voorstel overgemaakt om het voormalig militair domein in Wolfstee om te vormen tot een speciale bedrijvenzone voor kantoren.

Marc Helsen

Het domein staat nu op het gewestplan ingekleurd als recreatiezone en is te koop, maar Landsverdediging krijgt het aan de straatstenen niet kwijt. Op een vergadering met de verschillende betrokken partijen werd het dossier nu overgedragen aan een technische werkgroep die advies moet geven over de herbestemming.

“We krijgen veel vragen over een bedrijvenzone waar kantoren kunnen gebouwd worden en congressen mogelijk zijn”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Mien Van Olmen (CD&V). “De militairen hebben wel oren naar een bestemmingsverandering. De Vlaamse overheid moet daar nu uitspraak over doen.”

Golfterrein

Ook voor Kamp A, in Noorderwijk/Westerlo is een bestemmingswijziging nodig eer het kan worden verkocht. “Dat dossier zit in de onderzoeksfase”, zegt Van Olmen. “We willen er een ruim golfterrein aanleggen, plus de natuur- en bosgebieden versterken. Bovenop willen we een hectare reserveren voor gemeenschapsvoorzieningen.”

De volgende twee jaar draaien beide dossiers door de administratieve molen. Pas daarna kunnen ruimtelijke uitvoeringsplannen worden opgemaakt om op de voormalige militaire domeinen iets te realiseren. “Ik verwacht dus pas binnen drie jaar beweging in de zaken”, besluit Mien Van Omen.

Marc HELSEN

Meer nieuws uit de Kempen

DOEN! in de Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio