Kapellen steunt Derde Wereld

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) heeft unaniem positief advies uitgebracht over de verdeling van de subsidies 2010 in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Het college van Burgemeester en Schepenen bekrachtigde na onderzoek het advies en besliste de volgende projectaanvragen goed te keuren : - 6.428,57 euro voor het project Abahuje - voedselzekerheid door verwerking van soja en zonnebloem Rwanda - 6.428,57 euro voor het DREAM-project - controle, preventie en behandeling van HIV/AIDS in Afrika (Tanzania en Malawi) - 6.428,57 euro voor het project "Waardig werk voor arbeid(st)ers in de maquilas-Nicaragua; - 6.428,57 euro voor het project Hotel de la Rive - Kinshasa, Congo (Damiaanactie), dit project kreeg reeds 6.000 euro steun in 2009 en ijvert voor verbeterde levensomstandigheden van ex-lepra patiënten en de bouw van een centrum voor behandeling van lepra in Kinshasa; - 4.285,71 euro voor het project stichting Niño Feliz (Gelukkig Kind) in de parochie San Martin de Porres in Santa Cruz - Bolivia. Het Project Niño Feliz werd opgericht met als doel bijstand te verlenen aan kinderen door te voldoen aan hun drie basisnoden (voeding, gezondheid en vorming) via een systeem van peterschappen. Een totaal van 30.000 euro (2.000 euro meer dan in 2009) wordt hierdoor geschonken aan o.a. duurzame ontwikkelingsprojecten die verder opgevolgd worden door ngo's (niet gouvernementele organisaties) ter plaatse.

Roland Haentjens

Roland Haentjens

Meer nieuws uit stad en rand

MEER OVER

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio