Vereniging De Steenoven aan de slag

Het gemeentebestuur gaf deze week zijn goedkeuring aan de oprichting van de 'Vereniging De Steenoven' waartoe het OCMW van Sint-Amands het initiatief nam en de medewerking kreeg van de andere OCMW's van Klein-Brabant en Willebroek binnen de Welzijnskoepel Klein-Brabant-Vaartland.

PAUWELS Taf

Doel van de vereniging is de sociale tewerkstelling en aanbieden van diensten binnen deze tewerkstelling te organiseren, wat al eerder gebeurde in het raam van de restauratie van de oude Steenovens-hoeve nabij de Scheldedijk in Sint-Amands, vandaar de naam van de vereniging.

Eerder was geopteerd voor de oprichting van een vzw maar de hogere overheid verkoos een vereniging van semi-openbaar nut. Met het fiat van de gemeente kan de vereniging nu haar werking opstarten.

Taf Pauwels

MEER OVER

Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio