Statiekwartier wordt autoluw

Het Antwerpse bestuurscollege heeft het mobiliteitsconcept voor het Statiekwartier goedgekeurd. Het concept geeft meer ruimte aan voetgangers en fietsers in het gebied tussen het Koningin Astridplein en de Leien (Operaplein) en tussen de De Keyserlei en de Gemeentestraat.

jrosquin

Voor het doorgaande noord-zuidverkeer komt er een tunnel onder de Leien tussen de De Keyserlei en de Franklin Rooseveltplaats. Parallel met deze tunnel komen er noordelijke en zuidelijke bovengrondse ontsluitingslussen. Die lussen maken de tunnel toegankelijk voor de omliggende straten en wijken. De Gemeentestraat-Carnotstraat en Kipdorpbrug zijn bereikbaar via de noordelijke lus. De De Keyserlei en de Maria Theresialei zijn bereikbaar via de zuidelijke lus.

As openbaar vervoer

Het openbaar vervoer op de noord-zuidas, langs de Quellinstraat - Van Ertbornstraat - Osystraat, wordt sterk verbeterd. Onder andere de Van Ertbornstraat is voorbehouden voor het openbaar vervoer, fietsers, voetgangers en plaatselijk ook voor verkeer (zoals laden en lossen en verkeer naar ondergrondse parking). Er is geen doorgaand autoverkeer meer mogelijk in de Van Ertbornstraat. Zo wordt het volledige Statiekwartier autoluw.

Door voetgangers en fietsers meer ruimte te geven in het Statiekwartier, onder andere door de realisatie van het Operaplein, wordt de voetgangersas Centraal Station - historische binnenstad stilaan een feit.

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio