Misdaadgeld in begroting: "Storm in glas water"

Ontslagnemend premier Yves Leterme (CD&V) erkent dat er een fout is gebeurd met de begroting, maar verzekert dat "geen enkele belastingbetaler hierdoor geld kwijt is". Een onderzoek van het Rekenhof heeft uitgewezen dat de federale regering 115 miljoen euro misdaadgeld illegaal heeft gebruikt om de begroting op te smukken.

ikerremans

Het ging om inbeslaggenomen gelden die nog niet door een rechtbank verbeurd waren verklaard. Toch heeft de regering-Leterme de 115 miljoen in oktober 2008 voor de begroting van 2009 geboekt als "bedragen die de staat definitief heeft verworven".

Geen fraude

Justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V) geeft toe dat er een fout is gebeurd, maar noemt het doorstorten van het misdaadgeld een "boekingsprobleem dat moet worden rechtgezet". Hij heeft zijn collega van Financiën Didier Reynders (MR) aangeschreven om het geld terug te storten.

"Het gaat niet om een probleem van illegaliteit, er is geen geld verdwenen, het is geen fraude", aldus nog De Clerck. De begroting klopt nu wel niet meer, maar dat is volgens de Justitieminister "een probleem voor Begroting".

Ontslagnemend premier Yves Leterme (CD&V) benadrukt dat verbeurdverklaard geld sinds jaar en dag aan de overheid toekomt. Hij wijst er net als De Clerck op dat het om een boekhoudkundig probleem gaat dat zal worden rechtgezet en benadrukt dat het geld er nog is. De belastingbetaler verliest er geen eurocent aan, luidt het nog. "Dit is een storm in een glas water."

Lees hier: Regering misbruikte 115 miljoen misdaadgeld om begroting op te smukken