NMBS spoort 113,8 miljoen euro in het rood

De NMBS-groep heeft in het eerste halfjaar van 2010 een verlies geleden van 113,8 miljoen euro. Dat is het gevolg van de toegenomen kosten, vooral van een gestegen elektriciteitsprijs en van een boekhoudkundige verwerking van financiële indekkingen. Vorig jaar was er in dezelfde periode nog een winst van 40,7 miljoen euro.

jvangeyte

De NMBS zag haar inkomsten in het eerste halfjaar nochtans met 10,9% stijgen. Dat was toe te schrijven aan een herstel van het goederenverkeer (+ 27,3%) en de toename in het internationaal vervoer (+ 13,3%). Al gingen ook de inkomsten uit het binnenlands reizigerverkeer er met 4,1% op vooruit.

Aan de andere kant namen de kosten eveneens toe. Ze stegen globaal met 9,4% tot 1,710 miljard euro. Alleen al de elektriciteitsprijs nam met 19 miljoen euro toe. Voorts zorgde de boekhoudkundige waardering van financiële indekkingen en verplichtingen na uitdiensttreding voor een extra kostenpost van 75,8 miljoen euro.

De personeelskosten namen maar met 0,9% toe. Het personeelsbestand dikte wel aan van omgerekend 37.095 naar 37.115 voltijdsen.

Intussen is de schuld van de NMBS-groep wel gestegen van 1,985 miljard euro naar 2,321 miljard euro.

JVG