N-VA onthoudt zich op eigen stemming rond hoogdringendheid BHV-splitsing

N-VA onthoudt zich op eigen stemming rond hoogdringendheid BHV-splitsing

N-VA onthoudt zich op eigen stemming rond hoogdringendheid BHV-splitsing

Print
De plenaire Kamer heeft donderdag zoals verwacht niet ingestemd met de vraag om de hoogdringende behandeling van het splitsingvoorstel van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Het ging om een voorstel van N-VA, maar die partij onthield zich zelf.

Het waren de andere rechtse partijen, Vlaams Belang en Lijst Dedecker, die de hoogdringendheid wél vroegen. Ze werden daarin niet door de anderen gevolgd. N-VA, CD&V en Open Vld onthielden zich bij de stemming. De andere partijen stemden tegen. N-VA-fractieleider Jan Jambon (foto, links) had Vlaams Belang woensdag nog opgeroepen de hoogdringendheid niet te vragen.

N-VA kop van jut

Vlaams Belang-fractieleider Gerolf Annemans (foto, rechts) hekelde in zijn tussenkomst het "gekronkel" van Open Vld en van CD&V, maar richtte zijn pijlen vooral richting N-VA. "De N-VA moet weten wat ze wil. Ofwel wilt u onderhandelen en dan dient u geen voorstellen in, ofwel meent u het als u zegt dat een Vlaams splitsingsvoorstel moet worden ingediend en dat het onverwijld moet worden goedgekeurd, en dan doet u dat ook", aldus Annemans.

Jean-Marie Dedecker, de enige verkozene voor LDD, wilde een beroep doen op de "intellectuele eerlijkheid" van N-VA. "Zijn we terug bij de Vlaamse identiteitsschaamte?", vroeg hij zich af.

.

Nu in het nieuws