"Kille" katholieke Kerk wint Lamme Goedzakprijs

JONGCD&V, de jongerenpartij van de CD&V, "bekroont" de katholieke Kerk met haar Lamme Goedzakprijs 2010. De prijs is bedoeld voor een persoon of organisatie die het afgelopen jaar "bijzonder negatief passief of onpersoonlijk is geweest".

ssimons

De katholieke Kerk krijgt de prijs "omdat haar kille manier van handelen de mensen steeds meer vervreemdt van een boodschap die oorspronkelijk zeer warm en waardevol was".

JONGCD&V-voorzitter Pieter Marechal: "Het instituut geeft een klap in het gezicht aan de vele mensen die uit hun geloof inspiratie en een aanzet tot engagement putten".

60-plussers

De Tijl Uilenspiegelprijs van JONGCD&V, de prijs voor wie politieke moed heeft getoond, gaat dit jaar naar "de 60-plussers die nog werken". "Zij houden zo mee de sociale welvaartstaat draaiende en schuiven de financiële lasten niet door naar de volgende generaties", luidt het.

De Neleprijs tot slot, de prijs voor de inzet voor het gebruik van het Nederlands of de uitstraling van de Vlaamse cultuur in België, wordt toegekend aan "de organisatoren van kleine festivals". "Omwille van de meerwaarde die deze festivals met zich meebrengen voor een rijke Vlaamse cultuur die vele mensen kan samenbrengen", legt Marechal uit.