Maatschappelijke waarde Sint-Annabos geschat op 166,8 miljoen euro

De Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Natuurpunt riepen donderdag met het actiecomité Ademloos op tot het behoud van het Sint-Annabos op de Antwerpse Linkeroever. Dat zou deels verdwijnen en als slibstort dienstdoen bij de realisatie van de Oosterweelverbinding. Volgens de initiatiefnemers heeft het bos echter een belangrijke functie als groene buffer en vertegenwoordigt het een "maatschappelijke waarde" van 166,8 miljoen euro.

drombouts

Dat berekende BBL op basis van Nederlandse kengetallen om bos en natuur in kaart te brengen. In de maatschappelijke kostenbatenanalyse die voor de Oosterweelverbinding was opgesteld, wordt echter enkel de waarde van de grond in rekening gebracht voor het Sint-Annabos. Onvoldoende, vinden de initiatiefnemers, die wijzen op aspecten als de luchtzuiverende werking, de milderende impact op klimaatverandering en de rust en ontspanning die zo'n bos biedt.

Natuurpunt wees voorts op de biodiversiteit in het bos, waar 4 medewerkers in amper 4 uur tijd 220 soorten planten en dieren telden. De natuurvereniging bestrijdt dat het Sint-Annabos geen ecologische waarde heeft en beklemtoont dat een zogenaamd "kaprijp" bos zichzelf verjongt. Ze wijst ook op de alternatieven voor slibstort, bijvoorbeeld in de haven of door slibverwerking.

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel

Meer over Oosterweel en overkapping Ring