Operatie Kelk: slachtoffers kunnen voorlopig enkel terecht bij politie

Operatie Kelk: slachtoffers kunnen voorlopig enkel terecht bij politie

Operatie Kelk: slachtoffers kunnen voorlopig enkel terecht bij politie

Print
Slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken kunnen voorlopig niet meer terecht bij Wim De Troy. De Brusselse onderzoeksrechter mag hun klachten niet meer aanvaarden nu er tegen hem een wrakingsverzoek is ingediend. De slachtoffers moeten voorlopig bij de politie aankloppen, zegt advocate Christine Mussche (foto).

Het wrakingsverzoek werd vorige week ingediend door meester Fernand Keuleneer, de advocaat van het aartsbisdom Mechelen en kardinaal Danneels. Zij wensen dat onderzoeksrechter De Troy van het onderzoek verwijderd wordt. Het verzoek moet nu behandeld worden door de eerste kamer van het Brusselse hof van beroep en zolang dat niet gebeurd is, mag de onderzoeksrechter ook niet verder werken op het dossier.

Politie

"Dat is de normale procedure", zegt meester Christine Mussche, advocate van een groep slachtoffers. "Het betekent wel dat de slachtoffers die zich nu willen aanmelden, enkel bij de politie terechtkunnen."

"Wij betreuren die situatie ook al omdat de slachtoffers in de wrakingsprocedure niet gehoord worden. Wij worden nog maar eens buitenspel gezet, terwijl het hof van cassatie toch beslist had dat wij in de procedures voor de kamer van inbeschuldigingstelling wél moesten gehoord worden."

Kerk

Ook Linda Opdebeeck van de Werkgroep Mensenrechten in de Kerk is allesbehalve tevreden over de gang van zaken. "Enerzijds zegt de kerk dat de slachtoffers naar het gerecht moeten stappen en gehoor moeten krijgen en anderzijds doet ze net alles om dat onmogelijk te maken."

.

Nu in het nieuws