Staking bij Delhaize afgewend

Staking bij Delhaize afgewend

Staking bij Delhaize afgewend

Print
Er komt geen staking bij de warenhuisgroep Delhaize. Directie en vakbonden hebben een akkoord bereikt over de verloning en de arbeidsorganisatie

Volgens de vakbonden was de loonpolitiek van Delhaize al jaren discriminerend tussen mannen en vrouwen. De jobs die hoofdzakelijk door mannen werden uitgevoerd, werden immers hoger ingeschaald dan jobs waarvoor voornamelijk vrouwen in dienst werden genomen.

Na lang onderhandelen werd nu een oplossing bereikt met nieuwe barema's. In de meeste gevallen leidt dit tot hogere lonen en de invoering van enkele extra-legale voordelen.

Daarnaast wordt het recht om op 4 dagen te werken uitgebreid tot deeltijdse contracten van 28 uur en komt er een betere regeling voor het tijdkrediet voor oudere werknemers.

In ruil zullen de werknemers voor meer taken ingezet kunnen worden.

JVG

.

Nu in het nieuws