Extreme censuur in joodse scholen

In verscheidene joodse scholen in Antwerpen wordt zware censuur toegepast. Daar zitten ook enkele gesubsidieerde scholen tussen. Zij riskeren hun erkenning te verliezen.

ikerremans

De censuur in de joodse scholen neemt extreme proporties aan. Zo worden in sommige handboeken, zowel van privéscholen als van scholen die geld van de overheid krijgen, ‘bezwarende’ tekeningen met een zwarte stift bijgewerkt. Een blote vrouwenarm, een navel of twee mensen die elkaar een kus op de wang geven: de joodse kinderen krijgen het niet te zien. In enkele gesubsidieerde scholen wordt zelfs leerstof zoals de evolutietheorie van Darwin uit de boeken verwijderd.

“Dit laatste is een zware inbreuk voor een gesubsidieerde school”, zegt minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a). “Het doorkrassen van een arm is voor ons geen probleem, maar binnen de leerplicht is respect voor andere mensen wettelijk vastgelegd en de inspectie kan daar wel ingrijpen.”

Als een gesubsidieerde school niets doet met de aanbevelingen van de inspectie, kan ze haar subsidies en erkenning verliezen.

KOVE, GVN

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Pascal Smet