Voorstel Wilders: politici niet langer vervolgen wegens beledigingen

De liberale VVD van kersvers premier Mark Rutte en de PVV van Geert Wilders wilden tijdens een kabinetsformatie een verbod op groepsbelediging inperken en de vrijheid van meningsuiting uitbreiden. Het voorstel werd afgewezen door het christendemocratische CDA.

jlenaerts

De partijen hoopten zo te vermijden dat politici nog langer vervolgd kunnen worden voor beledigende uitspraken omdat zij die doen in het kader van het maatschappelijke debat. Bovendien wilden ze het verbod beperken tot belediging van "aangeboren eigenschappen" zoals etnische afkomst en geslacht. Het CDA was echter niet akkoord met het voorstel omdat beledigingen op basis van godsdienst of levensovertuiging dan niet meer onder het verbod zouden vallen.

De kwestie kwam op tafel omwille van de toen aankomende rechtszaak tegen Geert Wilders. Het regeerakkoord bevat dus enkel: "Debat hoort middenin de samenleving plaats te vinden en bij voorkeur niet in de rechtszaal."