Leterme wil niet meer bevoegdheden

Ontslagnemend premier Yves Leterme (CD&V) is niet te vinden voor een uitbreiding van de bevoegdheden van zijn regering van lopende zaken. Ook over de installatie van een interim-regering wil hij niet weten.

ikerremans

"We moeten nu niet discussiëren over het uitbreiden van de bevoegdheden van de regering van lopende zaken. Het is vooral belangrijk dat de partijen rond de onderhandelingstafel tot een akkoord komen en een regering met volheid van bevoegdheid op de been brengen", zei Leterme in 'Terzake'.

Begroting

PS-kopstuk Laurette Onkelinx suggereerde donderdag twee mogelijkheden: een bevoegdheidsuitbreiding voor de regering in lopende zaken met steun van het parlement of een tijdelijke regering zoals de interim-regering Verhofstadt III in 2007. Ze gaf zelf de voorkeur aan de tweede optie.

Maar huidig premier Leterme ziet dat niet zitten. "Het probleem vandaag is niet de regering van lopende zaken. Denken we bijvoorbeeld aan het Europees voorzitterschap, de begrotingsopmaak, de voorbereiding voor het interprofessioneel akkoord, ... die zaken worden op een correcte manier beheerd. Het probleem is dat de onderhandelingen nog niks hebben opgeleverd."

Leterme is ervan overtuigd dat er ondertussen goed gewaakt wordt over de overheidsfinanciën. "Bij de val van de regering werd een monitoring comité opgericht met specialisten die moeten vermijden dat de begroting ontspoort. Daar wordt letterlijk dagelijks aan gewerkt. Wij waken erover dat de toestand niet ontspoort."

MEER OVER Yves Leterme

Nu in het nieuws