Zele dan toch niet in beroep tegen uitspraak over Wijnveld

Print
Zele - Het schepencollege besliste om dan toch niet in beroep te gaan tegen de uitspraak van de vrederechter. Die had de gemeente verboden om gronden te onteigenen voor industriezone Wijnveld.

Het college komt terug op de eerdere beslissing nadat het bij experts advies had ingewonnen over de haalbaarheid van een beroepsprocedure. Die experts plaatsten ook vraagtekens bij de hoogdringendheid, die aan de basis lag van de onteigeningsmachtiging van de minister. De gemeente overweegt een nieuwe onteigeningsaanvraag.

Het gemeentebestuur blijft wel bij het standpunt dat het bedrijventerrein zelf ontwikkelen de beste garantie is voor het openbaar belang. Het bestuur vreest dat als een privaat bedrijf dat doet, tewerkstelling niet prioritair zal zijn bij de selectie van de bedrijven. “Bovendien bood zich nog geen enkele partij aan die de voorwaarden wil aanvaarden die de gemeenteraad in augustus heeft aangenomen”, stelt men nog. Het schepencollege beraadt zich over het opstarten van een nieuwe procedure om alsnog een onteigeningsvergunning te krijgen.

De CD&V-oppositie ziet het terugkomen op een eerdere beslissing als knoeiwerk van het schepencollege. “We roepen het college op om de dossieropvolging in nauwe samenspraak met de gemeenteraad te organiseren”, zegt fractieleider Hans Knop.

NKB

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio