College houdt Sigmaplan tegen

Het Sigmaplan, dat Vlaanderen tegen overstromingen moet beschermen, wordt in Hamme voorlopig niet uitgevoerd. Het Hamse schepencollege geeft de aanvragen een negatief advies.

jrosquin

Meer specifiek verwerpt het schepencollege de bouwaanvraag voor een gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) in combinatie met een gereduceerd getijdengebied (GGG) in Den Bunt. Beide gebieden halen de druk van de ketel wanneer het waterpeil in een rivier gevaarlijk hoog wordt. Ook het kappen van 4,6 ha bos in het Bulbierbroek in Sint- Anna kreeg van het college een negatief advies. Beide bouwaanvragen maken deel uit van het Sigmaplan.

“Het schepencollege wenst in het gebied De Bunt conform het gemeentelijk structuurplan de landbouwbestemming in combinatie met de bestaande natuur- en landschapswaarden te behouden. Een kleiner gecontroleerd overstromingsgebied (GOG), kan de beveiliging tegen overstromingen op een evenwaardige wijze verzekeren. Dat blijkt uit studies van de Vlaamse overheid”, legt schepen Frans Van Gaeveren (Open Vld) uit.

“Er is geen milieueffectenrapport dat voldoet aan de wettelijke vereisten. De Vlaamse overheid onderzocht evenmin wat de impact is van een GGG voor het gebied De Bunt. Het uitvoeringsplan is onwettig, de aanvragen bijgevolg ook.”

WO

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio