Van Aelst: "Clottemans kan na 9,5 jaar vrijkomen"

Print
Meester Vic Van Aelst, de advocaat van Els Clottemans, vindt het positief dat het hof en de jury rekening hebben gehouden met de gehavende persoonlijkheid van de beschuldigde. Volgens hem heeft Clottemans zo nog een kans op een leven buiten de gevangenispoorten. Dat zou binnen 9,5 half jaar al het geval kunnen zijn.

"Ik ben tevreden dat het dertig jaar is geworden en niet levenslang, want dat is zo'n bizarre straf", aldus Van Aelst. "Ik wil straffen uitgedrukt in jaren. Psychologisch is het belangrijk dat er een cijfer op kleeft."

Clottemans blijft volgens Van Aelst bij haar onschuld, maar hij gaat zijn cliënte vragen of ze bereid is haar standpunt over haar onschuld te herzien. "Ze zal nu haar straf moeten leren aanvaarden."

Het is nog niet geweten of Clottemans in Cassatie gaat. Ze heeft daarvoor 15 dagen de tijd.

Voorwaardelijk vrij tegen 2020?

Na het uitzitten van een derde van haar straf kan Clottemans in aanmerking komen voor de gunst van de voorwaardelijke invrijheidstelling bij de strafuitvoeringsrechtbank. Volgens Van Aelst kan dat na 9,5 jaar.

Nu in het nieuws