Rechter De Smedt vrijgesproken voor rechtsweigering

Het Antwerpse Hof van Beroep sprak zopas de bekende Antwerpse strafrechter Walter De Smedt vrij van rechtsweigering. “Een foutief gemotiveerd vonnis is ook een vonnis. Als het parket gaat vervolgen voor foutieve vonnissen, dan komt de onafhankelijkheid van de magistratuur in het gedrang”, zou luidde het.

jrosquin

De Smedt is een bekend Antwerps strafrechter, die als enige magistraat in België lid was van zowel het Comité I als het Comité P, dat respectievelijke de inlichtingendiensten en de politie controleert. De Smedt was door het parket-generaal gedagvaard voor “rechtsweigering”, omdat hij op 28 mei 2009 een gps-dief vrijsprak omdat een eerdere straf tegen die dief niet was uitgevoerd. Volgens dat vonnis van De Smedt waren de nieuwe feiten uitgelokt door de niet-uitvoering van die eerdere straf, die hij zelf had opgelegd.

Het bewuste vonnis van De Smedt veroorzaakte veel verontwaardiging omdat het algemeen als een politiek statement werd gezien. Het leidde tot hevige debatten in het parlement, waar De Smedt verdedigd werd door Renaat Landuyt (sp.a). Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) was zeer boos en kondigde zelfs sancties aan. Ondertussen kreeg De Smedt zelf een andere taak, zodat hij nu geen strafzaken meer mag afhandelen.

Het parket-generaal van Antwerpen startte een procedure voor rechtsweigering. Dat laatste heb je als een rechter weigert om recht te spreken. Op het misdrijf staat 2.750 euro boete én de mogelijke ontzetting uit de rechten. Volgens het openbaar ministerie had De Smedt een politiek statement "vermomd als vonnis, maar eigenlijk had hij geen recht gesproken en de slachtoffers van de gps-dief in de kou laten staan". De procureur-generaal vond ook dat De Smedt zich voor de vrijspraak beriep op de theorie van de “uitlokking”, die totaal niet van toepassing is in dit soort zaken.

Het Hof noemde het vonnis van De Smedt “mogelijk een politiek statement, mogelijk ingegeven door een impulsieve reactie op een maatschappelijke situatie die De Smedt enorm frustreerde”. Voor het Hof was het ook duidelijk dat “uitlokking”, zoals De Smedt die opvat, juridisch niet bestaat. Maar volgens het Hof was er wel een vonnis geveld en werd dus wel recht gesproken. “Er was trouwens hoger beroep en de gps-dief kreeg daar een straf”, zo luidde het nog.

"Rechtsweigering heb je niet als een rechter een foutief vonnis velt, maar alleen als een rechter geen recht spreekt. Aan het vonnis zelf worden door de wet geen kwaliteitseisen gesteld. Ook een foutief vonnis is een vonnis. De partijen die bij de zaak betrokken zijn kunnen een foutief vonnis aanvechten door in beroep en in cassatie te gaan. Een foutief vonnis maakt de rechter die het velt niet strafbaar. Als een rechter de waardigheid van zijn ambt beschaamt of zijn plichten niet nakomt kunnen nog altijd tuchtstraffen worden, opgelegd", aldus het Hof.

En verder: “Het begrip “rechtsweigering” anders uitleggen zou de onafhankelijkheid van de rechters in gevaar brengen. Want zij zouden dan vervolgd kunnen worden als over hun vonnis nog enige discussie overblijft”.

De Smedt zelf wilde niet reageren op zijn vrijspraak. Zijn advocaat, Mr. Hugo Coveliers, deed dat wel: “Ik ben heel tevreden. Dit is de enig juiste uitspraak, die de onafhankelijkheid van de rechtsprekende magistratuur bevestigt. Een veroordeling van De Smedt zou de werking van het gerecht verlammen”.

In het begin van de zitting was er enige heisa omdat iemand zich nog burgerlijke partij wilde stellen “namens de kindjes die slachtoffer zijn van seksueel misbruik”. Maar de betrokkene werd op bevel van het Hof tijdelijk verwijderd.

Meer over het vonnis van rechter De Smedt en de discussie hierrond vindt u op de expertenpagina van John De Wit.

JDW