"'Koning' Filip krijgt louter protocollaire functie"

Ex-koninklijk verduidelijker Bart De Wever heeft een opmerkelijke zin toegevoegd aan zijn compromisnota over de functie van de koning. Die zou gemoderniseerd en louter protocollair gemaakt worden. De zeven partijen aan de onderhandelingstafel zouden het daar ook over eens zijn.

ikerremans

"Door onder meer de herziening van een aantal grondwetsartikelen wordt de Koninklijke functie gemoderniseerd." Zo staat te lezen in de nota van De Wever.

De Wetstraat zou willen voorkomen dat de koning nog het voortouw moet nemen bij een regeringsvorming. Toekomstig koning Filip mag niet meer geconfronteerd worden met een politieke crisis met het kaliber van de huidige. Dat schrijven de Coreliokranten.

Troonafstand

Het zou de bedoeling zijn om bij de start van de nieuwe regering met het Paleis te onderhandelen over de modernisering van de functie. De wijziging kan pas tijdens de volgende regeerperiode gebeuren en het nieuwe kader moet dan bij de troonopvolging van Filip een feit zijn.

De Wetstraat is ervan overtuigd dat Albert tijdens deze regeerperiode zijn troon afstaat aan zijn zoon. Om de indruk te vermijden dat de protocollaire monarchie speciaal voor Filip wordt ingevoerd, hopen de politici dat er met Albert op tijd een akkoord kan worden gesloten. Vervolgens kan hij zes maanden later zijn functie afstaan.

Het was Groen! die de toekomstige rol van de koning in het voorjaar introduceerde bij toenmalig BHV-bemiddelaar Jean-Luc Dehaene. De N-VA pikte het idee vorige maand op.

Lees ook: N-VA: "Uitspraken Magnette zijn ongeloofwaardig"

Vastgoed

Jobs in de regio