Oosterweel: "Werken starten op Linkeroever is geen optie"

Volgens stRaten-generaal is het geen optie om alvast stukken van de Oosterweelverbinding te bouwen op het Antwerpse Linkeroever. De actiegroep verwijst daarmee naar de procedures die zullen moeten worden gevolgd om de nieuwe plannen voor de Oosterweelverbinding uit te voeren.

drombouts

Een nieuw plan-milieueffectenrapport is immers nodig voor de bouw van de Oosterweelverbinding, nu het viaduct vervangen werd door tunnels. "De Vlaamse regering kan niet onder de Europese regelgeving uit. Alvast stukken van het BAM-tracé beginnen bouwen op Linkeroever - zoals sommige regeringsleden opperden - is bijgevolg geen optie", schrijven Manu Claeys en Peter Verhaeghe van stRaten-generaal, precies één jaar na de volksraadpleging over het thema.

Ze bevestigen tegelijk dat ze aan een dossier werken om het Meccano-tracé als alternatief mee te laten nemen in zo'n procedure. "We zijn nog maar halfweg. Het viaduct is weg, het tracé nog niet", luidt het bij stRaten-generaal.

Volgens de actiegroep blijft het BAM-tracé waarop de Oosterweelverbinding nog steeds ligt de kern van het probleem, omdat dat verkeer blijft aanzuigen naar de stad eerder dan verkeer rond de stad te leiden.

Het nieuwe grote plein aan het Sportpaleis zal volgens hen ook geen soelaas brengen, vermits daaronder "een ingesleufde autostrade dubbel zo breed als de A12 in Boom" komt en er zich nog steeds de "grootste concentratie aan vrachtverkeer in Europa" zal verzamelen.

De actiegroep stelt wel dat het noordelijk deel van het Eilandje gered is. "Die strijd hebben we gewonnen", luidt het.

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel

Meer over Oosterweel en overkapping Ring